Outstanding Achievement

(Tiếng Việt) 2020

(Tiếng Việt) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

(Tiếng Việt)

Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Phú Thọ năm 2020

xem thêm
(Tiếng Việt) 2019

(Tiếng Việt) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

(Tiếng Việt)

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã có thành tích xuất sắc trong Sản xuất kinh doanh năm 2018

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chính sách, pháp luật thuế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2018

xem thêm
(Tiếng Việt) 2013

(Tiếng Việt) Bằng chứng nhận của Bộ xây dựng và công đoàn xây dựng Việt Nam

(Tiếng Việt) dscn0002

xem thêm
(Tiếng Việt) 2011

(Tiếng Việt) Huân chương lao động hạng nhì

(Tiếng Việt) dscn9994

xem thêm
(Tiếng Việt) 2007

(Tiếng Việt) Các thành tích năm 2007

(Tiếng Việt) dscn9999

Huân chương lao động hạng 3 cho công ty cổ phần LICOGI14
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2002-2006

dscn0012

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

xem thêm
(Tiếng Việt) 2006

(Tiếng Việt) Các thành tích năm 2006

kyniemhungvuong

Kỷ niệm chương Hùng Vương do UBND tỉnh Phú Thọ trao tặng năm 2006

co-thi-dua-xuat-sac-cua-bxd

Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây Dựng trao tặng năm 2006

bang-khen-tap-the-ld-xuat-sac-cho-bdh-thuy-dien-bac-ha

Huân chương lao động hạng 3 cho công ty cổ phần LICOGI14
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2002-2006

xem thêm
(Tiếng Việt) 2004

(Tiếng Việt) Hai bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ năm 2004

bang-khen-cua-chu-tich-tinh-pt

xem thêm
(Tiếng Việt) 2001

(Tiếng Việt) Bằng khen của Bộ Xây Dựng năm 2001

boxd

xem thêm
(Tiếng Việt) 1991

(Tiếng Việt) Huân chương lao động hạng nhất năm 1991

huanchuongld1

xem thêm
(Tiếng Việt) 1988

(Tiếng Việt) Cờ thi đua của tổng liên đoàn lao động Việt Nam năm 1988

xem thêm
(Tiếng Việt) 1987

(Tiếng Việt) Huân chương lao động hạng nhì công ty LICOGI 14 năm 1987

huan-chuong-ld-hang-nhi

xem thêm
(Tiếng Việt) 1986

(Tiếng Việt) Huân chương lao động hạng nhất đội cạp bánh lốp LICOGI14 năm 1986

(Tiếng Việt) dscn9997

xem thêm
(Tiếng Việt) 1985

(Tiếng Việt) Danh hiệu anh hùng lao động đội cạp bánh lốp LICOGI14 năm 1985

anh-hung-ld-doi-cap-lop

xem thêm