Recruitment

(Tiếng Việt) Thông báo tuyển dụng

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Thông báo tuyển dụng

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Thông báo tuyển dụng

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Tuyển dụng lao động

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2016

Hiện nay Công ty Cổ phần LICOGI 14 đang có nhu cầu tuyển dụng lao động để bổ sung cho các phòng, ban quản lý dự án, các công trường, đặc biệt là lao động bố trí làm việc tại các chi nhánh như sau: 1- Kỹ sư kinh tế xây dựng; kinh tế giao […]

1