Bà Nguyễn Thúy Ngư chị gái ông Nguyễn Mạnh Tuấn đăng ký bán cổ phiếu

Ngày 09/03/2023, Công ty cổ phần LICOGI 14 nhận được Thông báo giao dịch bán cổ phiếu của bà Nguyễn Thúy Ngư chị gái ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Thành viên HĐQT Công ty, đăng ký giao dịch bán 304.800 cổ phiếu dự kiến giao dịch từ ngày 15/03/2023 đến hết ngày 15/04/2023. Số cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch 830.734 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch 525.934 cổ phiếu.

BC giao dich ban Nguyen Thuy Ngư