Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

Chi tiết nội dung mời xem ở đường link bên dưới:

Bao cao quan tri 6 thang 2021 (Ban thieu thong tin)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *