Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng năm 2021

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số 61/2021/SX-AVHN-TC; Số 62/2021/SX-AVHN-TC  ngày 12 tháng 08 năm 2021 của Công ty TNHH kiểm toán An Việt, về Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ 2021 của Công ty cổ phần LICOGI 14.

Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ 2021  như sau:

Click vào đường link bên dưới để xem toàn văn BCTC:

CBTT_GTLN soat xet BCTC Cty me 2021

BCTC rieng soat xet 2021

CBTT_GTLN soat set BCTC Hop nhat 2021

BCTC Hop nhat soat xet 2021

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *