Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015

Căn cứ các thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ tài chính, Thông tư 121/2012/TT-BTC về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí I năm 2015 như sau:
Click vào đường link dưới đây để xem toàn văn Báo cáo tài chính quý I năm 2015:
cdkt_kqkd_lctt

gtclln

tm1

tm2

tm3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *