Báo cáo thường niên năm 2012

Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính và Công văn số 220/SGDHN-QLNY ngày 11/03/2013 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, về việc công bố thông tin định kỳ 2013. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải nội dung báo cáo thường niên năm 2012 như sau:

Để xem chi tiết mời click vào đường link dưới đây:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *