Báo cáo thường niên năm 2014

Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính và Công văn của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, về việc công bố thông tin định kỳ. Công ty cổ phần LICOGI 14 đăng tải nội dung báo cáo thường niên năm 2014 như sau:
Để xem chi tiết mời click vào đường link dưới đây:
bc-thuong-nien-2014

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *