Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng đến tháng 04/2023, chi tiết xem tại đường link bên dưới:

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn T4_2023