Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Công ty cổ phần LICOGI 14 công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng đến tháng 10/2023, chi tiết xem tại đường link bên dưới:

BC tien do su dung von phat hanh T10_2023