Chuyển công ty con thành công liên liên kết, Licogi 14 giảm lỗ hơn 200 tỷ đồng sau soát xét

Công ty cổ phần đầu tư tài chính Licogi 14 không còn là công ty con của Licogi 14 sau khi phát hành ESOP. Licogi 14 giảm lỗ từ 234 tỷ đồng xuống 24 tỷ đồng sau soát xét.

Licogi 14 ( HNX: L14 ) vừa công bố BCTC soát xét quý với nhiều thay đổi cho báo cáo tự lập. Cụ thể, doanh thu thuần sau soát xét giảm 23 tỷ đồng xuống 94 tỷ đồng, doanh thu tài chính giảm 146 tỷ đồng xuống 9 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 355 tỷ đồng xuống 64 tỷ đồng. Các thay đổi này đã khiến khoản lỗ của công ty giảm đáng kể 211 tỷ đồng, từ lỗ 234 tỷ xuống lỗ 24 tỷ đồng.

Chênh lệch này đến từ việc công ty vừa thay đổi mô hình hoạt động và loại báo cáo tài chính. Cụ thể, công ty thay đổi mô hình hoạt động từ có đơn vị kế toán trực thuộc và công ty con thành đơn vị có kế toán trực thuộc, chuyển loại hình báo cáo tài chính từ riêng công ty và hợp nhất thành tổng hợp. Nguyên nhân là do công ty con – Công ty cổ phần đầu tư tài chính Licogi 14 (L14 FI) phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên, người lao động nên tỷ lệ sở hữu của công ty tại đây giảm từ 51% xuống 48,57%, chuyển từ hình thức công ty con sang công ty liên kết. Ngày bắt đầu có hiệu lực 18/6.

Trong năm 2021, Licogi 14 đã tái cấu trúc Công ty cổ phần Licogi 14.6 đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư tài chính Licogi 14 (L14 FI), chuyên đầu tư tài chính. Licogi 14 thông tin trong năm trước, ban lãnh đạo L14 FI đã đầu tư một số mã cổ phiếu đạt hiệu quả rất ấn tượng giúp kết quả kinh doanh chung tăng cao. Theo các báo cáo trước đó, Licogi 14 báo lãi lớn và sau đó là lỗ lớn với cổ phiếu CEO và DIG.

Tháng 6, L14 F1 tăng vốn từ 110 tỷ đồng lên 115,6 tỷ đồng, giá trị góp vốn của Licogi 14 duy trì 56,1 tỷ đồng. Trước đó, công ty lập BCTC riêng công ty mẹ và hợp nhất. Sau soát xét, công ty chỉ công bố BCTC tổng hợp.

Dù giảm lỗ đáng kể sau soát xét, kết quả kinh doanh cũng giảm đáng kể so với mức lãi 30,2 tỷ đồng của nửa đầu năm 2021. Doanh nghiệp lý giải diễn biến xấu của thị trường chứng khoán đã khiến đơn vị phải trích lập dự phòng. Dù vậy, ban lãnh đạo đánh giá các mã chứng khoán đang đầu tư đều là doanh nghiệp có tiềm lực về dự án bất động sản, có nền tài chính mạnh, thương hiệu và uy tín. Công ty xác định đầu tư ổn định lâu dài, khi thị trường phát triển tốt sẽ linh hoạt điều hành để đạt hiệu quả.

Dự án khu đô thị Nam Minh Phương, Phú Thọ đang trong quá trình giải phóng mặt bằng. Lĩnh vực thi công xây lắp, công ty trúng thầu 1 số công trình như cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ, cầu Ngòi Còng tỉnh Yên Bái tạo công ăn việc làm.

Theo cafef.vn