Công ty cổ phần Licogi14 chung tay phòng chống dịch Covid- 19

Vừa qua, công ty cổ phần Licogi 14 đã trao nước sát khuẩn tay và khẩu trang y tế một số phường trên địa bàn thành phố Việt Trì, gồm: phường Minh Phương, phường Vân Cơ, phường Nông Trang và phường Minh Nông nhằm chung tay cùng cộng động phòng chống dịch bệnh. Với phương châm “kinh doanh đồng hành cùng công tác xã hội”, công ty cổ phần Licogi 14 sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, Bộ Y tế và các địa phương trên địa bàn tỉnh trong cuộc chiến đấu chống dịch còn nhiều cam go, thử thách này.