Công ty cổ phần Licogi14 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 28/4, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 14 đã long trọng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội thường niên lần này đã thông tin tới quý Cổ đông về tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty CP LICOGI 14, nhiệm kỳ 2019-2023. Đây là nhiệm kỳ thứ 4 của Công ty kể từ khi cổ phần hóa doanh nghiệp, cũng là giai đoạn đơn vị đã trải qua nhiều khó khăn, thách thức. Dưới tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19; chiến tranh thương mại Mỹ – Trung; xung đột Nga – Ukraine diễn biến căng thẳng, khó lường; suy thoái kinh tế dẫn đến lạm phát, giá nguyên vật liệu tăng cao dẫn đến giá thành sản xuất đầu vào của các doanh nghiệp tăng cao; thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán đối diện với hàng loạt biến động….đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty bị ảnh hưởng trực tiếp, lĩnh vực xây lắp thiếu việc làm, áp lực cạnh tranh trong ngành ngày càng khốc liệt, tồn kho bất động sản còn ở mức cao, lợi nhuận của đơn vị giảm sâu so với cùng kỳ.

Khắc phục điều kiện sản xuất kinh doanh khó khăn, với sự nhất quán trong điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, sự tin tưởng, ủng hộ của quý Cổ đông và nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động toàn đơn vị, Công ty CP LICOGI 14 vẫn duy trì được sự phát triển chắc chắn, tăng trưởng ổn định, hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước, nộp bảo hiểm đầy đủ cho người lao động và đặc biệt là chi trả cổ tức đầy đủ cho Cổ đông.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu, nhất trí bầu 5 ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị và 3 ông (bà) Ban Kiểm soát, Công ty CP LICOGI 14, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP LICOGI 14 năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Nghị quyết được thông qua tại Đại hội lần này sẽ là kim chỉ nam để HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty hoạch định, triển khai có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư trong thời gian tới, đảm bảo mục tiêu tăng tưởng, sự phát triển của doanh nghiệp, quyền lợi của quý Cổ đông và đóng góp tích cực cho nền kinh tế.