Công ty CP Licogi 14 hưởng ứng ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Phú Thọ và làm nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức phát động hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Phú Thọ và làm nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo tỉnh Điện Biên, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ, đóng góp để xóa nhà tạm cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Thời gian vận động: Từ ngày 1/7 đến 31/12/2023, trọng tâm là “Tháng cao điểm vì người nghèo” từ ngày 18/10 đến 18/11/2023.

Hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ các cấp, trong đợt này, Công ty CP Licogi 14 đã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Phú Thọ và chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên với tổng số tiền 40 triệu đồng.

Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, trong những năm qua, Công ty CP Licogi 14 luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thể hiện trách nhiệm của Công ty đối với cộng đồng. Hàng năm, Công ty có rất nhiều hoạt động thiết thực, nhân văn được các cấp chính quyền địa phương đánh giá cao, được cộng đồng, người dân trân trọng và ghi nhận. Những đóng góp từ hoạt động vì cộng đồng của Công ty CP Licogi 14 đã trở thành điểm sáng trong truyền thống văn hóa của Công ty, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương; đồng thời khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong mỗi cán bộ, nhân viên, người lao động. Đây cũng là yếu tố quan trọng trong việc thiết lập mối quan hệ gắn bó giữa Công ty và chính quyền địa phương, góp phần giúp Công ty phát triển ổn định, bền vững.