Công ty CP Licogi 14 tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

Sáng 28/4, Công ty CP Licogi 14 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Đây là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, thi công xây lắp, kinh doanh xăng dầu, vật liệu xây dựng và đầu tư tài chính. Khắc phục khó khăn do dịch Covid-19, năm 2021, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh đột phá, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Trong đó, tổng doanh thu đạt trên 564 tỷ đồng, đạt 222% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước 23 tỷ đồng, đạt 121% kế hoạch. Năm 2022, Công ty xác định mục tiêu đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh an toàn, chắc chắn, giữ ổn định trên nền tảng cốt lõi là các dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản; nắm bắt thời cơ, thời điểm của thị trường đầu tư tài chính, chứng khoán vào các mã cổ phiểu có niềm tin, minh bạch; thi công xây lắp các công trình dân dụng, giao thông, kinh doanh thương mại dịch vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng. Quyết tâm khởi công dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương trong quý II/2022; triển khai dự án Khu đô thị sinh thái Trung tâm huyện Phù Ninh, Khu nhà ở kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái hồ Phượng Mao và du lịch trải nghiệm thác Đá, huyện Thanh Sơn – Thanh Thuỷ…

Đại hội đã bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội