Gặp mặt đầu xuân hội hưu trí LICOGI 14

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân, công ty cổ phần LICOGI 14 đã tổ chức giao lưu, gặp mặt hội hưu trí LICOGI 14 tại thành phố Việt Trì. Trong không khí thân tình, các cán bộ hưu trí đã được lãnh đạo công ty thông báo khái quát về tình hình hoạt động của công ty năm 2022. Trong bối cảnh khó khăn chung của cộng đồng doanh nghiệp, công ty cổ phần LICOGI 14 đã nỗ lực khắc phục để ổn định và phát triển sản xuất. Đặc biệt, Công ty đã chú trọng các lĩnh vực đầu tư mới, góp phần ổn định doanh thu, đảm bảo việc làm cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Tại buổi gặp mặt, các cán bộ hưu trí đều tin tưởng tập thể cán bộ, lãnh đạo, người lao động công ty sẽ phát huy những thành quả mà các thế hệ đi trước gây dựng, có nhiều thắng lợi mới trong năm 2023, tiếp tục khẳng định thương hiệu của LICOGI xứng đáng với truyền thống hơn 40 năm xây dựng và phát triển.