Giải trình giá cổ phiếu L14 tăng trần 05 phiên

Căn cứ Công văn số 789/SGDHN-QLNY ngày 18/05/2022, về việc CBTT tăng trần, giảm sàn. Ngày 23/11/2022 đến ngày 29/11/2022 giá cổ phiếu L14 đã tăng trần 05 phiên liên tiếp, Công ty cổ phần LICOGI 14 có Công văn giải trình như sau:

CBTT 16 giai trinh gia co phieu tang tran