LICOGI 14 ký hợp đồng kinh tế thi công Dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang

LICOGI 14 ký hợp đồng kinh tế thi công gói thầu số 21, đoạn tuyến Km48+680 – Km51+118,58 Dự án Cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.

CBTT 15 L14 ký Hợp đồng kinh tế