Liên danh LICOGI 14 – LICOGI 16 trúng thầu nhà đầu tư dự án Khu đô thị Nam Minh Phương

Ngày 16/06/2020 Công ty cổ phần LICOGI 14 nhận được Thông báo số 36/TB-SXD ngày 12/06/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu đô thị mới Nam Minh Phương, thành phố Việt Trì và  Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 11/06/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương, Thành phố Việt Trì.

Nhà đầu tư liên danh Công ty cổ phần LICOGI 14 và Công ty cổ phần LICOGI 16 đã trúng thầu là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương, thành phố Việt Trì.

Hiện tại L14 đang tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật để triển khai thực hiện dự án.

Mời click đường link bên dưới để xem chi tiết:

CBTT 04 Lien danh LICOGI 14 va LICOGI 16 trung thau Nam Minh Phuong

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *