Năng lực thiết bị kiểm tra chất lượng và các thiết bị công tác khác

Năng lực thiết bị kiểm tra chất lượng và các thiết bị công tác khác

Tên xe máy thiết bị

Số lượng

Năm SX

Thuộc sở hữu

Nước 

SX

Công suất

Thiết bị thí nghiệm, kiểm tra chất lư­ợng

 

 

 

 

Bộ thiết bị kiểm tra cư­ờng độ kết cấu nền, mặt đư­ờng

1

2000

Công ty

Nga

Còn tốt

Bộ kiểm tra các chỉ tiêu của bê tông xi măng

1

1999

Công ty

T. Quốc

Còn tốt

Bộ sàng kiểm tra thành phần cấp phối theo tiêu chuẩn ATSTO

1

1998

Công ty

Nga

Còn tốt

Thiết bị kiểm tra nhiệt độ BTN

1

1999

Công ty

T. Quốc

Còn tốt

Máy ngắm kinh vĩ THEO-20A

1

1993

Công ty

Đức

Còn tốt

Máy ngắm kinh vĩ 3T – 5K

2

1997

Công ty

Nga

Còn tốt

Máy thiết bị thí nghiệm đất

1

1997

Công ty

Nga

Còn tốt

Máy toàn đạc TC-605

1

1998

Công ty

Thụy Sĩ

Còn tốt

Máy kinh vĩ 3T 2KD

1

2000

Công ty

Nga

Còn tốt

Máy ngắm K.Vĩ 4T-30P

1

2001

Công ty

Nga

Còn tốt

Máy ngắm kinh vĩ 3T – 5K

1

1996

Công ty

Nga

Còn tốt

Máy thuỷ chuẩn NA 824

1

1999

Công ty

Thụy Sĩ

Còn tốt

Máy thuỷ chuẩn CHTB-KTD

1

1999

Công ty

Nhật

Còn tốt

Máy thuỷ bình NIKON

1

2004

Công ty

Nhật

Còn tốt

Máy công tác khác

 

 

 

Máy nén khí ĐK 9

1

1986

Công ty

Nga

Còn tốt

Máy nén khí S1110

1

2003

Công ty

Nga

Còn tốt

Máy nén khí //B-10

1

1986

Công ty

Nga

Còn tốt

Máy toàn đạc GTS 225

1

2004

Công ty

Nhật

Còn tốt

Máy phát điện 1,5KVA H.đa

1

1997

Công ty

Nhật

Còn tốt

Xe máy MIHCK

1

1999

Công ty

Nga

Còn tốt

Máy phát điện điện 60P

1

1986

Công ty

Nga

Còn tốt

Trạm biến áp điện

1

1992

Công ty

Nga

Còn tốt

Máy phát điện Việt nam

1

1999

Công ty

Việt Nam

Còn tốt

Rơ moóc 20 tấn

1

1990

Công ty

Nga

Còn tốt

Rơ moóc 40 tấn

1

1990

Công ty

Nga

Còn tốt

Máy tiện 1N – 63D

1

1987

Công ty

Nga

Còn tốt

Máy hàn ACD-300

1

1987

Công ty

Nga

Còn tốt

Máy hàn ACD-300

1

1993

Công ty

Nga

Còn tốt

Máy hàn ACD-300

1

1983

Công ty

Nga

Còn tốt

HT đúc rung cống tròn BTCT

1

1988

Công ty

Việt Nam

Còn tốt

Dây chuyền sản xuất tấm lợp

1

2001

Công ty

Việt Nam

Còn tốt

http://licogi14.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *