Ông Phạm Văn Quang em trai CT HĐQT đăng ký mua cổ phiếu

Ngày 21/02/2023, Công ty cổ phần LICOGI 14 nhận được Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của ông Phạm Văn Quang em trai ông Phạm Gia Lý – Chủ tịch HĐQT Công ty, đăng ký giao dịch mua 20.000 cổ phiếu dự kiến giao dịch từ ngày 24/02/2023 đến hết ngày 24/03/2023. Số cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch 33.317 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch 53.317 cổ phiếu.

 

BC giao dich mua CP O QUANG