Ông Phạm Văn Quang em trai CT HĐQT đăng ký mua cổ phiếu

Ngày 09/09/2022, Công ty cổ phần LICOGI 14 nhận được Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của ông Phạm Văn Quang em trai ông Phạm Gia Lý – Chủ tịch HĐQT Công ty, đăng ký giao dịch mua 10.000 cổ phiếu dự kiến giao dịch từ ngày 12/09/2022 đến hết ngày 10/10/2022. Số cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch 23.317 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch 33.317 cổ phiếu.

Dang ky mua CP ong QUANG