Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục thuế tỉnh Phú Thọ

Ngày 22/12/2023, Công ty cổ phần LICOGI 14 nhận được Quyết định số: 2913/QĐXPHC-CTPTH ký ngày 20/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, Về việc xử phạt vi phạm hành chính.

Toàn văn Quyết định, xin mời click vào đường link bên dưới:

CBTT 13 QD xu phat vi pham thue