Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Công ty cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông ngày giao dịch đầu tiên của 2.439.274 cổ phiếu niêm yết bổ sung đã được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận ngày giao dịch chính thức: Thứ ba, ngày 24/08/2021.

Nội dung chi tiết xem bên dưới:
Chap thuan ngay giao dich