Thông báo thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông

Để đảm bảo có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 14 trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

  1. Địa điểm họp theo Thư mời họp:

Tại trụ sở Công ty cổ phần LICOGI 14, Số 2068 đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

  1. Địa điểm họp mới:

Nhà hàng Vườn Cọ Cảnh Hồ, Ngõ 9 phố Cao Sơn Khu đô thị Minh Phương , TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Trân trọng thông báo./.