Thúc đẩy hợp tác, liên kết vùng hỗ trợ doanh nghiệp cùng phát triển

Ngày 13/4, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tổ chức hội nghị Ký kết hợp tác, liên kết giai đoạn 2021-2025 giữa Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh: Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Bắc Giang; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa các tỉnh: Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh.

Dự hội nghị có Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên – Tổ trưởng Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phan Trọng Tấn – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các nội dung hợp tác – liên kết gồm: Tăng cường năng lực quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng hoạt động của Hiệp hội; phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước, các cấp chính quyền; hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc mở rộng và tăng cường chuỗi cung ứng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho hội viên; phát huy vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và các hoạt động vì cộng đồng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp bền vững…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn đánh giá cao sáng kiến liên kết, hợp tác giữa các Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa 6 tỉnh đồng thời nhấn mạnh: Việc ký kết hợp tác, liên kết là một trong những giải pháp quan trọng cho sự phát triển dài hạn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp các tỉnh. Sự liên kết, hợp tác giữa các Hiệp hội phải thật sự mang lại hiệu quả thiết thực; phải có sự đánh giá, tổng kết định kỳ, rút kinh nghiệm để tiếp tục đưa ra những giải pháp phù hợp, giúp cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững trong tình hình mới. Các Hiệp hội cần xây dựng mối liên kết trong cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân, thường xuyên trao đổi thông tin, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tiếp tục phát huy tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp; có nhiều ý kiến tham gia đóng góp xây dựng về cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động doanh nghiệp và định hướng quy hoạch vùng, địa phương.

Phú Thọ là mảnh đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển. Việc ký kết hợp tác, liên kết giữa các Hiệp hội cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Phú Thọ. Các Hiệp hội cần thường xuyên đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả bằng những hoạt động cụ thể; tạo dựng và vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hợp tác tương trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp để cùng nhau phát triển, hội nhập quốc tế.

Tại hội nghị, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn cùng các đại biểu chứng kiến Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa các tỉnh ký kết hợp tác, liên kết.

Theo baophutho.vn