Ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Việt Trì

Chiều 1-11-2021, Công ty CP Licogi 14 (L14) và Công ty CP đầu tư tài chính Licogi 14 (LFI) đã ủng hộ số tiền 90 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Việt Trì. Trong đó, ủng hộ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Việt Trì 50 triệu đồng, phường Minh Nông 20 triệu đồng và ủng hộ phường Minh Phương 20 triệu đồng. Qua nhiều đợt dịch, Licogi14 liên tục ủng hộ và là doanh nghiệp luôn đi đầu trong công tác hỗ trợ cộng đồng. Đây là tấm lòng của các cán bộ, công nhân viên 2 công ty nhằm thiết thực hưởng ứng phong trào doanh nghiệp chung tay phòng, chống dịch bệnh, giúp các địa phương có thêm nguồn lực góp phần lùi dịch COVID-19 trên địa bàn.